miércoles, 25 de febrero de 2015

Angles:
Hem fet la pagina 19 el exercici 5 del skills book.Deures del activiti book pag .39 ex 5 i pag. 76.
Matematiques:
Ha vengut en Jaume per explicar mos les regles de tràfic. (projecte)
Catala:
Hem estudiat el text teatral
llegir text teatral
respondre les preguntes del llibre de text pàg120 (5,6,7,8,9,10,11,12,13,14)
dur informació del què és un text teatral
Castellà 
Control

P.D. Estudiar català

No hay comentarios:

Publicar un comentario