miércoles, 8 de octubre de 2014

8-10-14
English
Control ( fet)
Activitats pàg 73 ( 3 )
Socials
control (fet)
Introduïm :les formes de representació de la Terra
 Tasca: cercar informació:  què és un plànol?.
Català 
Comprensió escrita ( control fet)
Activitats
lectura " A classe de llengua"
Exercicis pàg (20) 4, 5, 6, 7 i 9
Matemàtiques
Expresiones con varias operaciones pág 23 activ: 34,35,36,37.
                          o
Factores con ceros pág 18 activ: 9,10,11,12,13 i 14
Castellano
Estudiar para el control del jueves.
PENSAU A FEL.LICITAR EN PEDRO ESPINAR DIA 10, PERQUÈ ÉS EL SEU ANIVERSARI
s'ADMETEN BROMES JE,JE.

No hay comentarios:

Publicar un comentario